track1_untitled5.mp3
            track2_untitled3.mp3
            track3_untitled1.mp3
            track4_untitled2.mp3
            track5_untitled4.mp3
            track6_untitled6.mp3
            track7_untitled7.mp3
            track8_untitled8.mp3
            track9_gratis.mp3
 
8rolek "dziewiąta gratis".
wydanie oryginalne 2002 mik.musik.!. crisis series.
(re)master free mp3 version 2006 mik.musik.!. success series.

wszystkie utwory wyprodukował Bartek Kujawski aka 8rolek.

Swego czasu pisano tak: "interesujące choć dobra postprodukcja mogłaby wydobyć więcej niuansów z introwertycznego szurania" i "8Rolek pokazuje, jak ważna jest przestrzeń, w której hałas się objawia".
Ta...
Co się wydarzyło potem, już wiemy. Bartek zrobił jeszcze większy hałas i jeszcze dokładniej zbadał różne rodzaje przestrzeni. Przemierzał także wiele innych wątków. Nigdy nie powtarzał starych błędów. Naprawiał te, które gdzieś tam po drodze się zdarzyły.
Przy produkcji albumu "dziewiąta gratis" wymyślił sobie, że nie będzie tej muzyki masterował, ulepszał, chciał w ten
8rolek "9 gratis".
originally released 2002 mik.musik.!. crisis series.
(re)master free mp3 version 2006 mik.musik.!. success series.

all tracks produced by Bartek Kujawski aka 8rolek.

It was written: "interesting, but a welldone postproduction could reveal more nuances from its introverted scrape" and "8rolek shows how important is the space where noise appear".
Yep...
What happened afterwards we already know. Bartek made even more louder noise and much more precisely examined different kinds of spaces. He got through many other music plots. Never did he repeat any of the old mistakes. He fixed those, which happened in the meantime.
Producing "9 gratis" album he had an idea not to master
sposób osiągnąć maksymalną prawdę przekazu, bez upiększeń. Mik.Musik.!. na to przystał. Ale okazało się to swego rodzaju błędem, bo wyszło na jaw, iż jest nieprawdą, że prawdy nie da się ulepszyć. Można powiedzieć, że w muzyce niemasterowana prawda często jest półprawdą.
Pierwszym takim znakiem była potrzeba przystosowania brzmienia do wymogów teledysku "track3" z tej płyty. Po dość prostym ustawieniu nowego brzmienia objawiły się dźwięki w pewnym sensie w tym utworze niesłyszalne, prawie nieobecne. Muzyka ta zyskała zupełnie nowy wymiar, nową głębię i świeże znaczenie. Nabrała też nowej siły, energii, która jest zdolna wchłonąć słuchacza. Rozwibrować.
Od tego momentu Bartek dążył do wyssania całej prawdy o tej muzyce.
I do zwiększenia jej gratisowości także. Dlatego doskonały remaster "dziewiątej gratis" (choć raczej mamy tutaj do czynienia tak gwoli ścisłości z masterem po prostu) postanowił darmowo udostępnić w formacie mp3.
or improve the original music. He wanted to have a maximum true message, without embellishments. Mik.Musik.!. agreed with that, but finally it turned out that it was a kind of mistaken thinking, that truth cannot be improved. One may say, that in recorded music not mastered truth is only the half of the truth.
The first sign was necessity to adjust the sound of the "track3" from that album to the video requirements. Simple and fast postproduction caused that many new (so far inaudible and absent) sounds showed up. The music gained a completely new dimension, new depth and the fresh meaning. It had a new power that was able to imbibe the listeners. To vibrate them.
Since then Bartek tended to extract the whole truth from this music. And to improve its gratis-tude. He decided to put the excellent remastered album in the internet as free mp3 files (although in fact, this is the mastering, to be exact, but, whatever)
Jednak, poza "uprawdziwieniem" treści jest jeszcze jedna zmiana - w nowej wersji dziewiąty track, ten gratisowy, jest inny. Żeby ci co oryginalne cedeerowe wydanie kupili mieli coś dla siebie na wyłączność. Ale założe się, że ten nowy też będą chcieli poznać...
No ale ok, jeśli o prawdę nam chodzi - co Bartek napisał po przeczytaniu powyższego tekstu:
"To bardziej chodziło o to, że bałem się przez master zgubić delikatność i filigranowość tych struktur. Tym bardziej, że nie potrafiłem wtedy masterować i musiałbym to powierzyć komuś, co było dodatkowo problematyczne dla mnie.
I zresztą tak jak myślałem zgubiło się to trochę, chociaż zyskałem inne rzeczy i uważam, że mimo wszystko to jest zmiana na plus."
I jak tu nie szanować tej płyty?

tekst Wojt3k K.
zdjęcia szyldów Justyna Kucharczyk.
Moreover the 9th, gratis track is different than originally was on the cd-r album. And those who are the owners of the originals can have an extra exclusive track. I can surely bet, they would like to have this new one as well...
Well, ok, if it is about the truth - this is what Bartek wrote after he had read above text:
"It was more about my fear that some subtleness and silent, tender, tiny elements of those structures could be lost, the more so as I was not able to do the mastering at all and I would have to rely on someone else, that was for me troublesome as well. Finally, as I thought, some things vanished, but some new appeared. Anyway, I think it was a good change."
And how is possible to not pay respect to this album?

text Wojt3k K., english translation Deuce.
shield photos by Justyna Kucharczyk.

      
8rolek - 9gratis remaster (2006)


original dziewiata gratis (2002)